اظهارنامه چیست؟ فواید و نحوه پیگیری اظهارنامه
ایجاد شده در : 29 دی 1399 املاک 0 270

اظهارنامه چیست؟ فواید و نحوه پیگیری اظهارنامه

اظهارنامه چیست؟

بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخصی می تواند قبل از تسلیم دادخواست خود، حق و حقوق خود را به وسیله ی اظهارنامه مطالبه نماید. بر این اساس لزومی ندارد خود شخص به دادگاه مراجعه نماید و اقدامات قضایی را انجام دهد؛ بلکه به وسیله ی اظهارنامه قضایی و بدون حضور فیزیکی در مراجع قضایی، این امر محقق می شود. به عبارت دیگر، به وسیله ی اظهارنامه، بدون مراجعه حضوری به مراجع قضایی، می توانیم اقامه دعوا کنیم و اظهارت خود را به شخص مقابل برسانیم و از او بخواهیم که  تعهدات خود را انجام دهد.

فایده ی اظهارنامه چیست؟

اگر از شخصی طلبی داشته باشیم یا تعهداتی به ما داشته باشد، بوسیله ی اظهارنامه، فرصتی به آن شخص داده می شود تا تعهدات خود را انجام دهد و چه بسا این امر انجام شود و کار به مراجع قانونی و قضایی کشیده نشود.

اظهارنامه

اظهارنامه چگونه نوشته و ارسال می شود؟

اظهارنامه یک ابزار قضایی می باشد که از جانب دادگاه به شخص مورد نظر، ابلاغ الکترونیکی می شود. این ابلاغ، به صورت محترمانه و به دور از هرگونه تهدیداتی می باشد. همچنین نحوه نگارش و تنظیم درست این ابلاغ، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

اظهار نامه چه کاربرد هایی دارد؟

  • طلب تعهدات خود از شخص موردنظر
  • طلب خدمات یا اموری که شخص تعهد به انجام آن دارد و نسبت به آن، کوتاهی کرده است
  • جهت ایجاد صلح و سازش بین دو شخص
  • در صورتی که دلیلی برای ادعا و مراجعه به دادگاه وجود نداشته باشد، بوسیله ی اظهار نامه و مکاتبه با شخص مورد نظر، می توان به دادگاه مراجعه و به حرف های شخص مقابل در اظهارنامه، استناد کرد
  • اگر بخواهیم چیزی را به شخصی تسلیم نماییم و آن شخص، از پذیرش آن سرباز می زند

همچنین در برخی از موارد، ارسال آن ضروری می باشد و شخص باید آن را تکمیل و ارسال نماید.


اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

ثبت نظر :

دسته بندی ها