مجهول المالک چیست؟ املاک مجهول المالک
ایجاد شده در : 02 بهمن 1399 املاک 0 169

مجهول المالک چیست؟ املاک مجهول المالک

بسیار پیش آمده است که با کلمه مجهول المالک روبه‌رو شده ایم اما تعریف درست و کاملی از آن نمی‌دانیم؛ زمانی که مال و دارایی، مالک مشخص و با هویتی نداشته باشد، آن مال را مجهول المالک می‌نامند، اما موضوعات گوناگونی در رابطه با این مال مطرح می‌شود که لازم است درباره‌ی آن‌ها نیز اطلاعاتی به شما داده شود.

اولین موضوع را می‌توان حکم تصرف در چنین مالی در نظر گرفت. اگر شما قصد تصرف در یک مال مجهول المالک را دارید باید در ابتدا به پیش امام یا حاکم شرع محل زندگی خود بروید و اجازه‌ی چنین کاری را از او بگیرید و پس از آنکه چنین فردی این کار را درست و صحیح در نظر گرفت شما نیز می‌توانید به مالی که صاحب آن مشخص نیست، دسترسی پیدا کنید. چنین اجازه‌ای در ماده‌ی 28 قانون مدنی به دست آمده که گفته شده:« اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماًذون از قبل او، به مصارف فقرا می‌رسد".

شرایط گوناگونی وجود دارد که بتوان یک مال را مجهول المالک در نظر گرفت که تصمیم داریم در ادامه برای شما مواردی از آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

مالی که پیدا می‌شود: اگر شما یک شی گم شده ای را پیدا کردید، باید در ابتدا ارزش آن را حساب کنید، اگر ارزش آن کمتر از یک درهم یا به‌اندازه‌ی 12.6 نخود نقره بود، امکان تملک پیدا کردن بر آن را دارید اما در غیر این صورت باید حکم آن را از حاکم شرع بپرسید و مطابق با آن عمل کنید.

مال ربا، دزدی، قمار و غصب: اگر شما مالی را پیدا کردید که از ربا، دزدی، قمار و غصب به دست آمده باید در ابتدا مال را به صاحبش برگردانید، اما اگر نمی‌دانید که صاحب مال چه کسی است و امکان فهمیدن آن را نیز ندارید، به دلیل اینکه مال مجهول المالک می‌شود باید از حاکم شرع و  نظر فقیه استفاده کنید.

گنج و آثار باستانی: یکی دیگر از مواردی که فقها آن را جزء اموال مجهول المالک در نظر می‌گیرند، عتیقه و هرچیز باستانی است که در زمین یا ملک بدون صاحبی پیدا می‌شود؛ همانطور که گفته شد فقها باید برای آن حکمی صادر کنند و برخی دیگر معتقدند فردی که چنین مالی را که صاحب آن مشخص نیست و برای زمان‌های گذشته است را پیدا می‌کند، بر آن حق تملک دارد.

مالی که وارث ندارد: اگر مال و دارایی وجود داشت که وراثی برای آن نبود، طبق قانون و شرع مال فرد جز اموال مجهول المالک در نظر گرفته خواهد شد و باید به دست حاکم یا امام شرع برسد تا از آن در جهت منافعی که برای عموم است خرج شود.

املاک مجهول المالک

موضوع دیگری که در رابطه با موضوعات مربوط به مجهول المالک مطرح می‌شود، املاکی است که صاحب مشخصی ندارد، اما با رو به رو شدن به چنین موضوعی باید چه کرد؟ در ابتدا باید تعریفی از املاک مجهول المالک بدانید که این تعریف را در قانون ماده 11 می‌توان خواند. در این اصل آمده است که اگر ملکی در مدت زمان معینی به ثبت عمومی گذاشته شود اما در این زمان فردی برای ثبت آن تقاضایی نداشته باشد؛ ملک مجهول المالک است؛ البته باید گفت افرادی که حق ثبت دارند، می‌توانند پس از مدتی نیز همچنان در رابطه با این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.

بسیار پیش آمده است که با کلمه مجهول المالک روبه‌رو شده ایم اما تعریف درست و کاملی از آن نمی‌دانیم؛ زمانی که مال و دارایی، مالک مشخص و با هویتی نداشته باشد، آن مال را مجهول المالک می‌نامند، اما موضوعات گوناگونی در رابطه با این مال مطرح می‌شود که لازم است درباره‌ی آن‌ها نیز اطلاعاتی به شما داده شود.

اولین موضوع را می‌توان حکم تصرف در چنین مالی در نظر گرفت. اگر شما قصد تصرف در یک مال مجهول المالک را دارید باید در ابتدا به پیش امام یا حاکم شرع محل زندگی خود بروید و اجازه‌ی چنین کاری را از او بگیرید و پس از آنکه چنین فردی این کار را درست و صحیح در نظر گرفت شما نیز می‌توانید به مالی که صاحب آن مشخص نیست، دسترسی پیدا کنید. چنین اجازه‌ای در ماده‌ی 28 قانون مدنی به دست آمده که گفته شده:« اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماًذون از قبل او، به مصارف فقرا می‌رسد".

مجهول المالک چیست

شرایط گوناگونی وجود دارد که بتوان یک مال را مجهول المالک در نظر گرفت که تصمیم داریم در ادامه برای شما مواردی از آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

مالی که پیدا می‌شود: اگر شما یک شی گم شده ای را پیدا کردید، باید در ابتدا ارزش آن را حساب کنید، اگر ارزش آن کمتر از یک درهم یا به‌اندازه‌ی 12.6 نخود نقره بود، امکان تملک پیدا کردن بر آن را دارید اما در غیر این صورت باید حکم آن را از حاکم شرع بپرسید و مطابق با آن عمل کنید.

مال ربا، دزدی، قمار و غصب: اگر شما مالی را پیدا کردید که از ربا، دزدی، قمار و غصب به دست آمده باید در ابتدا مال را به صاحبش برگردانید، اما اگر نمی‌دانید که صاحب مال چه کسی است و امکان فهمیدن آن را نیز ندارید، به دلیل اینکه مال مجهول المالک می‌شود باید از حاکم شرع و  نظر فقیه استفاده کنید.

گنج و آثار باستانی: یکی دیگر از مواردی که فقها آن را جزء اموال مجهول المالک در نظر می‌گیرند، عتیقه و هرچیز باستانی است که در زمین یا ملک بدون صاحبی پیدا می‌شود؛ همانطور که گفته شد فقها باید برای آن حکمی صادر کنند و برخی دیگر معتقدند فردی که چنین مالی را که صاحب آن مشخص نیست و برای زمان‌های گذشته است را پیدا می‌کند، بر آن حق تملک دارد.

مالی که وارث ندارد: اگر مال و دارایی وجود داشت که وراثی برای آن نبود، طبق قانون و شرع مال فرد جز اموال مجهول المالک در نظر گرفته خواهد شد و باید به دست حاکم یا امام شرع برسد تا از آن در جهت منافعی که برای عموم است خرج شود.

املاک مجهول المالک

موضوع دیگری که در رابطه با موضوعات مربوط به مجهول المالک مطرح می‌شود، املاکی است که صاحب مشخصی ندارد، اما با رو به رو شدن به چنین موضوعی باید چه کرد؟ در ابتدا باید تعریفی از املاک مجهول المالک بدانید که این تعریف را در قانون ماده 11 می‌توان خواند. در این اصل آمده است که اگر ملکی در مدت زمان معینی به ثبت عمومی گذاشته شود اما در این زمان فردی برای ثبت آن تقاضایی نداشته باشد؛ ملک مجهول المالک است؛ البته باید گفت افرادی که حق ثبت دارند، می‌توانند پس از مدتی نیز همچنان در رابطه با این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.


اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

ثبت نظر :

دسته بندی ها