نوشهر

قدیمی ترین شهر ساحلی مازندران نوشهر است که از زمان پهلوی ویلا و شهرک های بسیاری در آن ساخته شده. نوشهر به دلیل حدفاصل کم بین جنگل و دریا به محبوبیت بسیاری دست پیدا کرده و بیشتر افراد برای سرمایه گذاری موتاه مدت به این شهر روی آورده اند. شهرستان نوشهر ویلاهای مدرن و شهرک های برند بسیاری را در خود جای داده است.

خرید ویلا مدرن استخردار در شهرک آفتاب نوشهر

ویلا مدرن برای فروش

خرید ویلا مدرن استخردار در شهرک آفتاب نوشهر

مازندران - نوشهر

29,000,000,000 تومان
خرید ویلا در ونوش نوشهر با روف

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا در ونوش نوشهر با روف

مازندران - نوشهر

4,800,000,000 تومان / اقساط ۳ ماهه
خرید ویلا مدرن در شهرک قدیمی سیسنگان

ویلا مدرن برای فروش

خرید ویلا مدرن در شهرک قدیمی سیسنگان

مازندران - نوشهر

12,000,000,000 تومان / اقساط ۵ ماهه
خرید ویلا مبله در شهرک برند نوشهر

ویلا شهرکی برای فروش

خرید ویلا مبله در شهرک برند نوشهر

مازندران - نوشهر

8,500,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا مدرن استخردار در ونوش نوشهر

ویلا استخردار برای فروش

خرید ویلا مدرن استخردار در ونوش نوشهر

مازندران - نوشهر

10,000,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا باغ در ونوش نوشهر

ویلا باغ برای فروش

خرید ویلا باغ در ونوش نوشهر

مازندران - نوشهر

3,500,000,000 تومان
خرید ویلا شهرکی در وازیوار نوشهر

ویلا شهرکی برای فروش

خرید ویلا شهرکی در وازیوار نوشهر

مازندران - نوشهر

7,000,000,000 تومان
خرید ویلا دوبلکس در ونوش نوشهر

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا دوبلکس در ونوش نوشهر

مازندران - نوشهر

4,000,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا استخردار و شهرکی در ونوش نوشهر

ویلا شهرکی برای فروش

خرید ویلا استخردار و شهرکی در ونوش نوشهر

مازندران - نوشهر

12,000,000,000 تومان
خرید ویلا مدرن با روف در سیسنگان نوشهر

ویلا مدرن برای فروش

خرید ویلا مدرن با روف در سیسنگان نوشهر

مازندران - نوشهر

25,000,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا دوبلکس جنگلی در ونوش

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در ونوش

مازندران - نوشهر

5,000,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا نما آجر در جنگل نوشهر

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا نما آجر در جنگل نوشهر

مازندران - نوشهر

4,500,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه