جدیدترین ملک ها

خرید ویلا نیم پیلوت با نمای سنگی در محمود آباد

$540,000,000

ویلا نیم پیلوت با نمای رومی سفید در چمستان

$410,000,000

خرید ویلا جنگلی تریپلکس در شمال

$1,200,000,000

خرید ویلا جنگلی تریپلکس با استخردار

$1,000,000,000

خرید ویلا باغ مدرن در سیسنگان

$6,500,000,000

خرید ویلا مدرن ۴ خواب در رویان

$1,700,000,000

خرید ویلا فلت مستقل در محمود آباد

$500,000,000

خرید ویلا دوبلکس ۲۵۰ متری در محمود آباد

$900,000,000

فروش نیم پیلوت نما سنگ در محمود آباد

$500,000,000

خرید ویلا لاکچری دوبلکس در محمود آباد

$930,000,000

خرید نیم پیلوت نما سنگی در شمال

$540,000,000

خرید دوبلکس نما رومی سنگ

$650,000,000

خرید ویلا ارزان همکف در شمال

$280,000,000

فروش ویلا همکف شهرکی

$430,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی

$460,000,000
فروخته شده

خرید نیم پیلوت در شمال

$340,000,000

خرید ویلا ارزان شمال

$290,000,000

خرید ۱۴۰۰ متر زمین در بر خیابان اصلی

اخذ قیمت با تماس!

فروش دو دهنه مغازه در آمل

اخذ قیمت با تماس!

خرید ویلا دوبلکس نما رومی سنگ در محمود آباد

$1,900,000,000

خرید ویلا دوبلکس استخردار در محمود آباد

$1,350,000,000

خرید ویلا دوبلکس مدرن در محمود آباد

$1,990,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت ۲۱۷ متری در شمال

$550,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب

$520,000,000

خرید دوبلکس در شمال سه خواب

$1,250,000,000

خرید ویلا دوبلکس نما رومی سنگ در شمال

$830,000,000

خرید ویلا مدرن دوبلکس با ۴ خواب

$2,500,000,000

خرید عمارت دوبلکس ۷۵۰ متری

$2,400,000,000

فروش ویلا دوبلکس نما سنگ سه خواب

$920,000,000

خرید ویلا طرح دوبلکس در سعادت آباد شمال

$580,000,000

خرید ویلا شهرکی در سعادت آباد شمال

$250,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت نما سنگ رومی

$590,000,000

خرید ویلا همکف در شهرک محمود آباد

$360,000,000

خرید ویلا ارزان نیم پیلوت در محمود آباد

$330,000,000

خرید ویلا ارزان نیم پیلوت در محمود آباد

$340,000,000

خرید ویلا مدرن ۴ خواب در سیسنگان

$1,300,000,000

خرید ویلا مدرن در ساحل سیسنگان

$1,900,000,000

خرید ویلا ارزان نیم پیلوت

$300,000,000

خرید ویلا دوبلکس ۴ خواب سعادت آباد شمال

$890,000,000

خرید دوبلکس ۲۵۰ متری با نما سنگ رومی

$880,000,000

فروش ویلا طرح دوبلکس سه خواب

$730,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت نما سنگ رومی

$590,000,000

فروش ویلا نیم پیلوت نما رومی سفید

$400,000,000

خرید ویلا مدرن همکف در شهرک نوساخت

$450,000,000

فروش ویلا نیم پیلوت نما رومی سفید در سعادت آباد شمال

$350,000,000

خرید ویلا ارزان همکف در سعادت آباد شمال

$280,000,000

خرید ویلا دوبلکس مدرن در سعادت آباد شمال

$940,000,000

فروش ویلا دوبلکس نما سنگ رومی در شهرک شمال

$980,000,000

خرید ویلا باغ استخردار شهرکی

$2,000,000,000

فروش ویلا دوبلکس استخردار در شهرک شمال

$980,000,000

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در سعادت آباد شمال

$900,000,000

خرید ۵ پلاک زمین شهرکی به مساحت ۱۲۰۰ متر

اخذ قیمت با تماس!

خرید زمین ۳۰۰ متری در جاده دریا

$135,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت نما سنگ رومی

$650,000,000

فروش ویلا دوبلکس استخردار چهار خواب

$1,550,000,000

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ رومی

$800,000,000

خرید زمین ۲۵۰۰ متری در شمال

$1,625,000,000

خرید زمین ۲۰۰ متری در جاده دریا

$162,000,000

خرید ویلا دوبلکس استخردار در سعادت آباد شمال

$650,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت نما رومی سفید

$500,000,000

خرید ویلا استخردار شهرکی در جاده دریا

$1,400,000,000

خرید ویلا ارزان در جاده دریا شمال

$310,000,000

خرید ویلا ارزان همکف در جاده دریا

$320,000,000

خرید عمارت همکف در جاده دریا شمال

$1,100,000,000

خرید ویلا همکف شهرکی در سعادت آباد شمال

$300,000,000

خرید ویلا شهرکی دو خوابه مستر

$240,000,000

خرید ویلا همکف دو خوابه مستر

$220,000,000

خرید ویلا نقلی با نمای سنگ شکسته

$250,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان در سعادت آباد شمال

$280,000,000

خرید ویلا ارزان دوبلکس در محمود آباد شمال

$250,000,000

خرید ویلا ارزان در محمود آباد شمال

$350,000,000

خرید ویلا دوبلکس در جاده دریا شمال

$640,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت در جاده دریا

$420,000,000

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در سعادت آباد شمال

$990,000,000

خرید نیم پیلوت شهرکی در سعادت آباد شمال

$830,000,000

خرید ویلا دوبلکس در سعادت آباد شمال

$1,200,000,000

خرید ویلای نیم پیلوت متفاوت در محمود آباد

$540,000,000

خرید نیم پیلوت استخردار

$630,000,000

خرید ویلا دوبلکس استخردار در سعادت آباد شمال

$1,700,000,000

خرید ویلا دوبلکس نوساخت شهرکی

$790,000,000

خرید ویلا دوبلکس استخردار

$2,100,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب

$600,000,000

خرید ویلا دوبلکس نما رومی سنگی

$700,000,000

خرید ویلا دوبلکس نما رومی سفید

$750,000,000

خرید نیم پیلوت دو خواب در محمود آباد

$395,000,000

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی

$690,000,000

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در محمود آباد

$730,000,000

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ رومی سفید

$950,000,000