خرید ویلا جنگلی

ویلا جنگلی در محدوده و یا در دامنه جنگل ساخته شده همچنین بعضی از ویلاها موقعیت کوهپایه ای دارند. این ویلاها از سطح رطوبت پایین تری برخوردار بوده و ویو بی نظیر جنگل را فراهم میکنند.

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان

ویلا دوبلکس برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید نیم پیلوت شهرکی در چمستان

ویلا نیم پیلوت برای فروش فروخته شده

خرید نیم پیلوت شهرکی در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت نما سنگ

ویلا شهرکی برای فروش فروخته شده

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت نما سنگ

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا همکف ارزان در چمستان

ویلا ارزان برای فروش فروخته شده

خرید ویلا همکف ارزان در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس استخردار در چمستان

ویلا استخردار برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس استخردار در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس در چمستان

ویلا جنگلی برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلای نیم پیلوت در کلوده محمودآباد

ویلا نیم پیلوت برای فروش فروخته شده

خرید ویلای نیم پیلوت در کلوده محمودآباد

مازندران - محمودآباد

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید نیم پیلوت استخردار

ویلا استخردار برای فروش فروخته شده

خرید نیم پیلوت استخردار

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس 4 خواب

ویلا دوبلکس برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس 4 خواب

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس شهرکی نما سنگی سفید

ویلا دوبلکس برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس شهرکی نما سنگی سفید

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس نما سنگ رومی سفید

ویلا جنگلی برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ رومی سفید

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس شهرکی با سند در امیرآباد شمال

ویلا جنگلی برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس شهرکی با سند در امیرآباد شمال

مازندران - محمودآباد

4,000,000,000 تومان