خرید ویلا جنگلی

ویلا جنگلی در محدوده و یا در دامنه جنگل ساخته شده همچنین بعضی از ویلاها موقعیت کوهپایه ای دارند. این ویلاها از سطح رطوبت پایین تری برخوردار بوده و ویو بی نظیر جنگل را فراهم میکنند.

خرید ویلا نیم پیلوت در جاده دریا

ویلا نیم پیلوت برای فروش فروخته شده

خرید ویلا نیم پیلوت در جاده دریا

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس با نمای رومی سفید

ویلا دوبلکس برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس با نمای رومی سفید

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان

ویلا دوبلکس برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید نیم پیلوت شهرکی در چمستان

ویلا نیم پیلوت برای فروش فروخته شده

خرید نیم پیلوت شهرکی در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت نما سنگ

ویلا شهرکی برای فروش فروخته شده

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت نما سنگ

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا همکف ارزان در چمستان

ویلا ارزان برای فروش فروخته شده

خرید ویلا همکف ارزان در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس استخردار در چمستان

ویلا استخردار برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس استخردار در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس در چمستان

ویلا جنگلی برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلای نیم پیلوت در کلوده محمودآباد

ویلا نیم پیلوت برای فروش فروخته شده

خرید ویلای نیم پیلوت در کلوده محمودآباد

مازندران - محمودآباد

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید نیم پیلوت استخردار

ویلا استخردار برای فروش فروخته شده

خرید نیم پیلوت استخردار

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس 4 خواب

ویلا دوبلکس برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس 4 خواب

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس شهرکی نما سنگی سفید

ویلا دوبلکس برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس شهرکی نما سنگی سفید

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس