خرید ویلا جنگلی

ویلا جنگلی در محدوده و یا در دامنه جنگل ساخته شده همچنین بعضی از ویلاها موقعیت کوهپایه ای دارند. این ویلاها از سطح رطوبت پایین تری برخوردار بوده و ویو بی نظیر جنگل را فراهم میکنند.

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ در همصفا

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ در همصفا

مازندران - چمستان

2,800,000,000 تومان / اقساط ۶ ماهه
خرید ویلا نما آجر در جنگل نوشهر

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا نما آجر در جنگل نوشهر

مازندران - نوشهر

4,500,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا باغ استخردار در بهدشت

ویلا باغ برای فروش

خرید ویلا باغ استخردار در بهدشت

مازندران - چمستان

2,600,000,000 تومان / اقساط ۶ ماهه
خرید ویلا مدرن در شهرک برند منطقه نوشهر

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا مدرن در شهرک برند منطقه نوشهر

مازندران - نوشهر

13,000,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا ارزان سنددار در کلوده

ویلا ارزان برای فروش

خرید ویلا ارزان سنددار در کلوده

مازندران - محمودآباد

1,200,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا تریبلکس نما رومی در چمستان

ویلا تریبلکس برای فروش

خرید ویلا تریبلکس نما رومی در چمستان

مازندران - چمستان

3,900,000,000 تومان / اقساط ۵ ماهه
خرید ویلا مدرن در منطقه جنگلی آمل

ویلا مدرن برای فروش

خرید ویلا مدرن در منطقه جنگلی آمل

مازندران - آمل

1,700,000,000 تومان / اقساط ۵ ماهه
خرید ویلا مبله در رمشی چمستان

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا مبله در رمشی چمستان

مازندران - چمستان

2,800,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا مبله استخردار در شهرک البرز

ویلا استخردار برای فروش

خرید ویلا مبله استخردار در شهرک البرز

مازندران - نوشهر

24,000,000,000 تومان / اقساط ۳ ماهه
خرید ویلا دوبلکس مدرن در منطقه جنگلی نور

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا دوبلکس مدرن در منطقه جنگلی نور

مازندران - نور

2,500,000,000 تومان / اقساط ۵ ماهه
خرید ویلا در چمستان نیم پیلوت

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا در چمستان نیم پیلوت

مازندران - چمستان

1,800,000,000 تومان / اقساط ۵ ماهه
خرید ویلا مدرن در رویان جاده آب پری

ویلا مدرن برای فروش

خرید ویلا مدرن در رویان جاده آب پری

مازندران - رویان

7,000,000,000 تومان