خرید ویلا جنگلی

ویلا جنگلی در محدوده و یا در دامنه جنگل ساخته شده همچنین بعضی از ویلاها موقعیت کوهپایه ای دارند. این ویلاها از سطح رطوبت پایین تری برخوردار بوده و ویو بی نظیر جنگل را فراهم میکنند.

خرید ویلا در آپادانا چمستان

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا در آپادانا چمستان

مازندران - چمستان

1,400,000,000 تومان
خرید ویلا استخردار در آمل

ویلا استخردار برای فروش

خرید ویلا استخردار در آمل

مازندران - آمل

4,500,000,000 تومان
خرید ویلا در شهرک برند سیسنگان

ویلا شهرکی برای فروش

خرید ویلا در شهرک برند سیسنگان

مازندران - نوشهر

23,000,000,000 تومان
خرید ویلا تریبلکس استخردار

ویلا استخردار برای فروش

خرید ویلا تریبلکس استخردار

مازندران - نور

4,500,000,000 تومان
خرید ویلا همکف نما سنگ در چمستان

ویلا ارزان برای فروش

خرید ویلا همکف نما سنگ در چمستان

مازندران - چمستان

1,200,000,000 تومان
ویلا مدرن ونوش معاوضه با تهران

ویلا مدرن برای فروش

ویلا مدرن ونوش معاوضه با تهران

مازندران - نوشهر

12,000,000,000 تومان
خرید ویلا مدرن چمستان ۲ خواب

ویلا مدرن برای فروش

خرید ویلا مدرن چمستان ۲ خواب

مازندران - چمستان

900,000,000 تومان
خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

ویلا شهرکی برای فروش

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

مازندران - نوشهر

5,000,000,000 تومان
خرید ویلا ارزان نما آجر در چمستان

ویلا ارزان برای فروش

خرید ویلا ارزان نما آجر در چمستان

مازندران - چمستان

900,000,000 تومان
خرید ویلا جنگلی استخردار در چمستان

ویلا استخردار برای فروش

خرید ویلا جنگلی استخردار در چمستان

مازندران - چمستان

2,000,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا کلبه چوبی در نور

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا کلبه چوبی در نور

مازندران - نور

1,100,000,000 تومان
خرید ویلا دوبلکس نما سنگ در چمستان

ویلا دوبلکس برای فروش

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ در چمستان

مازندران - چمستان

2,500,000,000 تومان