خرید 1400 متر زمین در بر خیابان اصلی

زمین برای فروش فروخته شده

خرید 1400 متر زمین در بر خیابان اصلی

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید 5 پلاک زمین شهرکی به مساحت 1200 متر

زمین برای فروش فروخته شده

خرید 5 پلاک زمین شهرکی به مساحت 1200 متر

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید زمین 300 متری در جاده دریا

زمین برای فروش فروخته شده

خرید زمین 300 متری در جاده دریا

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید زمین 2500 متری در شمال

زمین برای فروش فروخته شده

خرید زمین 2500 متری در شمال

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید زمین 200 متری در جاده دریا

زمین برای فروش فروخته شده

خرید زمین 200 متری در جاده دریا

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس