خرید ویلا شهرکی

به تعداد ویلایی که در یک مجموعه محصور ساخته شده و دارای گیت نگهبانی، مدیریت و دوربین نظارتی هستند ویلا شهرکی گفته میشود. شهرک های برند و بزرگ دارای اساس نامه و مشاعات خاص از قبیل استخر، زمین بازی، پیست اسب دوانی و … هستند.

خرید ویلا دوبلکس استخردار در سعادت آباد شمال

ویلا استخردار برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس استخردار در سعادت آباد شمال

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا نیم پیلوت نما رومی سفید

ویلا نیم پیلوت برای فروش فروخته شده

خرید ویلا نیم پیلوت نما رومی سفید

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا استخردار شهرکی در جاده دریا

ویلا استخردار برای فروش فروخته شده

خرید ویلا استخردار شهرکی در جاده دریا

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا نیم پیلوت نما سنگ رومی در جاده دریا

ویلا نیم پیلوت برای فروش فروخته شده

خرید ویلا نیم پیلوت نما سنگ رومی در جاده دریا

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا نیم پیلوت ارزان در سعادت آباد شمال

ویلا نیم پیلوت برای فروش فروخته شده

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان در سعادت آباد شمال

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا فلت نما سنگی در سعادت آباد شمال

ویلا همکف برای فروش فروخته شده

خرید ویلا فلت نما سنگی در سعادت آباد شمال

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا ارزان همکف در سعادت آباد شمال

ویلا ارزان برای فروش فروخته شده

خرید ویلا ارزان همکف در سعادت آباد شمال

مازندران - چمستان

150,000,000 تومان / پیش پرداخت
خرید ویلا ارزان با نمای چوبی سه خوابه

ویلا همکف برای فروش فروخته شده

خرید ویلا ارزان با نمای چوبی سه خوابه

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس در جاده دریا شمال

ویلا جنگلی برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس در جاده دریا شمال

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا نیم پیلوت در جاده دریا

ویلا نیم پیلوت برای فروش فروخته شده

خرید ویلا نیم پیلوت در جاده دریا

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس با نمای رومی سفید

ویلا دوبلکس برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس با نمای رومی سفید

مازندران - محمودآباد

استعلام قیمت تماس با کارشناس
خرید ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان

ویلا دوبلکس برای فروش فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در چمستان

مازندران - چمستان

استعلام قیمت تماس با کارشناس