خرید ویلا شهرکی

به تعداد ویلایی که در یک مجموعه محصور ساخته شده و دارای گیت نگهبانی، مدیریت و دوربین نظارتی هستند ویلا شهرکی گفته میشود. شهرک های برند و بزرگ دارای اساس نامه و مشاعات خاص از قبیل استخر، زمین بازی، پیست اسب دوانی و … هستند.

خرید ویلا ارزان مبله در کلوده محمودآباد

ویلا نیم پیلوت برای فروش

خرید ویلا ارزان مبله در کلوده محمودآباد

مازندران - محمودآباد

1,400,000,000 تومان / اقساط ۶ ماهه
خرید ویلا مدرن با روف در سیسنگان نوشهر

ویلا مدرن برای فروش

خرید ویلا مدرن با روف در سیسنگان نوشهر

مازندران - نوشهر

25,000,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا مدرن استخردار با روف بی نظیر

ویلا مدرن برای فروش

خرید ویلا مدرن استخردار با روف بی نظیر

مازندران - چمستان

8,000,000,000 تومان / اقساط ۶ ماهه
خرید ویلا دوبلکس جنگلی در ونوش

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در ونوش

مازندران - نوشهر

5,000,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا ارزان ۲ خواب در چمستان

ویلا ارزان برای فروش

خرید ویلا ارزان ۲ خواب در چمستان

مازندران - چمستان

1,000,000,000 تومان / اقساط ۶ ماهه
خرید ویلا دوبلکس نما سنگ در همصفا

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا دوبلکس نما سنگ در همصفا

مازندران - چمستان

2,800,000,000 تومان / اقساط ۶ ماهه
خرید ویلا نما آجر در جنگل نوشهر

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا نما آجر در جنگل نوشهر

مازندران - نوشهر

4,500,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا مدرن در شهرک برند منطقه نوشهر

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا مدرن در شهرک برند منطقه نوشهر

مازندران - نوشهر

13,000,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا ساحلی در شهرک قدیمی نور

ویلا ساحلی برای فروش

خرید ویلا ساحلی در شهرک قدیمی نور

مازندران - نور

21,000,000,000 تومان
خرید ویلا تریبلکس نما رومی در چمستان

ویلا تریبلکس برای فروش

خرید ویلا تریبلکس نما رومی در چمستان

مازندران - چمستان

3,900,000,000 تومان / اقساط ۵ ماهه
خرید ویلا مبله در رمشی چمستان

ویلا جنگلی برای فروش

خرید ویلا مبله در رمشی چمستان

مازندران - چمستان

2,800,000,000 تومان / اقساط ۴ ماهه
خرید ویلا مبله استخردار در شهرک البرز

ویلا استخردار برای فروش

خرید ویلا مبله استخردار در شهرک البرز

مازندران - نوشهر

24,000,000,000 تومان / اقساط ۳ ماهه